ترمینال اف باریسپول اوکراین

ترمینال اف باریسپول اوکراین

پنج شنبه 1397/11/25

گفته میشود ترمینال اف فرودگاه باریسپول کیف اوکراین به زودی مجددا راه اندازی خواهد شد.این ترمینال مخصوص پروازهای چارتر و ارزان قیمت میباشد