کمپانی شیرینی سازی راشن اوکراین

کمپانی شیرینی سازی راشن اوکراین

جمعه 1397/12/3

شرکت شکلات و شیرینی سازی راشن که مطعلق به پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میباشد مبلغ سی و پنج میلیون گریونا به ساخت بیمارستان کودکان در شهر کرمنچوک واقع در شرق اوکراین کمک کرد