شرکت زاپوروشسکی اوکراین

شرکت زاپوروشسکی اوکراین

سه شنبه 1397/12/7

شرکت خودروسازی زاپوروشسکی اوکراین از مدل جدید اتوبوس ساخت این شرکت رونمایی کرد.