نمایشگاه بین المللی گول فود دبی با محصولات اوکراینی

نمایشگاه بین المللی گول فود دبی با محصولات اوکراینی

چهارشنبه 1397/12/8

دبی واردات میوه از اوکراین را افزایش می دهد.در حاشیه نمایشگاه بین المللی گول فود دبی شرکت های اوکراینی توانستند بصورت مستقیم از اوکراین به امارات متحده عربی انواع میوه را به این کشور وارد کنند